Maailmantalouden jatkuvat muutokset

Maailmantalous perustuu jokaisen maailman maan kansalliseen talouteen, joiden tekemiset ja päätökset vaikuttavat kaikkiin. Maailmantalous on kuitenkin altis jatkuvalle muutokselle, jota erityisesti kolmansien maiden nousu, talouskriisit sekä internetin aikakausi ovat muokanneet. Tästä syystä maailmantalouden tasapainottamiseksi on solmittu sopimuksia, jotka sitovat kaikki sen jäseniä ja lisäksi näiden sopimusten valvomiseksi on perustettu kansainvälisiä komiteoita.

Kolmansien maiden nousu

Yksi maailmantalouden suurimmista viimeaikaisista muutoksista on ollut ehdottomasti kehittyvien maiden nousu. Kiinan ja Brasilian kaltaiset maat ovat ottaneet yhä merkittävämpää roolia maailmantaloudessa ja kasvattaneet vaikutusvaltaansa koko maailmaa koskevissa asioissa. Kehittyvät maat eivät enää taivu yhtä helposti hyvinvointivaltioiden asettamiin ehtoihin, vaan vaativat yhä suurempaa äänioikeutta sekä omaa kansaa että koko maailmaa koskevissa päätöksissä.

Talouden kehittyminen on kuitenkin noudattanut vuosikymmenten ajan Euroopan talousmaiden ja Yhdysvaltojen näyttämää tietä. Talouden merkitys osana politiikkaa on suuri ja kapitalismi nähdään edelleen valtaa pitävänä suuntauksena, jossa omaa tietään kulkevat maat, kuten Pohjois-Korea ja Kuuba, on asetettu kauppasaartoon.

Ongelmalliseksi maailmantalouden johtamisen tekee se, että kukaan ei voi määritellä sitä, kenellä on oikeus pitää käsissään maailmantalouden tahtipuikkoja. Vaikuttaisi jollain tapaa siltä, että Euroopan hyvinvointivaltiot ja Yhdysvallat pitävät kuitenkin edelleen tätä valtikkaa; tästä hyvänä esimerkkinä on euron ja dollarin kurssi, joiden nousut ja laskut saavat muiden maiden valuuttojen heittelehtimään samaan tahtiin kuin laiva myrskyävällä merellä.

Internetin aikakausi

Sekä suomalainen että kansainvälinen talous muuttuu jatkuvasti, ja suurin osa tästä muutoksesta on kiitos digitalisaation. Internetin aikakausi on luonut maailmaan miljoonia uusia työpaikkoja ja lukemattoman määrän erilaisia mahdollisuuksia kestävämmän ja tehokkaamman tulevaisuuden rakentamiselle.

Yksi tulevaisuuden aloista on ehdottomasti IT-ala, sillä esimerkiksi pelkästään Suomessa alan yritysten liikevaihto oli vuonna 2018 lähes 14 miljardia euroa. Samalla on arvioitu, että vuonna 2021 IT-alan kansainvälisten markkinoiden liikevaihto tulee ylittämään 4 000 miljardia dollaria.

Tätä kasvua on selittämässä maailmantalouden digitalisaatio, jossa suurin osa palveluista voi toimia nykyisin verkosta käsin. Samalla tekoäly on tuonut maailmantalouden kasvuun valtavia edistysaskeleita, joiden avulla kaikki tulee olemaan tulevaisuudessa nopeampaa, tehokkaampaa ja kannattavampaa.

Yksi digitaalisen talouden suurimmista rahasammoista ovat nettikasinot. Peliala on tehnyt valtavia tuottoja jo monen vuoden ajan, mikä puolestaan tekee alasta kannattavan sijoituskohteen sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla. Erilaiset nettikasinot ja niiden tarjoamat etuudet, kuten ilmaiskierrokset iGame, tuovat jatkuvasti kuluttajien ulottuville uusia mahdollisuuksia hauskanpitoon niin mobiilikasinoiden kuin nettikasinosovellusten yleistyessä.

Kiina maailmantalouden keskipisteessä

Samalla kun nykyisten talousmaiden kasvu on hidastanut, Kiinan ja Intian kaltaiset maat elävät todellista talouden nousukautta. Nykyisellä kasvullaan Kiina on ehtinyt ohittaa jo Yhdysvallat, ja pitelee tällä hetkellä maailman suurimman talousmaan titteliä. On tietysti sanomattakin selvää, että tämän muutoksen myötä myös Kiinan vaikutusvalta on lisääntynyt.

Kiinan ja muiden kolmansien maiden noususta huolimatta maailmantalouden kasvu on hidastunut merkittävästi vuoden 2018 alkupuolelta lähtien. Vuonna 2019 maailmantalouteen vaikuttivat erityisesti Brexit sekä Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota. IT-alan kasvusta huolimatta sekä teollisuuden ja palvelusektorin luottamus on heikentynyt, ja tämä taloudellinen epävarmuus on puolestaan laskenut investointien määrää.

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?

Asiantuntijat ovat arvioineet, että lähitulevaisuudesta voidaan löytää neljä keskeistä tekijää, jotka tulevat vaikuttamaan maailmantalouteen. Ensimmäinen ja tärkein on öljyn sekä muiden merkittävien raaka-aineiden hintojen lasku, toisena maailman rahataloudellinen tilanne, kolmantena valuuttakurssin muutokset ja neljäntenä velkaantuneisuuden purku. Lisäksi on selvää, että maailmaan ravistellut koronavirus eli COVID-19 on jättänyt myös oman jälkensä maailmantalouteen.

Raakaöljyn ylitarjonta ja kysynnän lasku johtavat vääjäämättä öljyn hinnan laskuun, sillä tuotanto ei ole pystynyt reagoimaan muutokseen ajoissa. Kyseessä on tilanne, josta löytyy kaksi eri näkökulmaa; tiedetään, että öljyn ja muiden merkittävien raaka-aineiden hintojen laskeminen auttaa tukemaan kehittyneiden maiden kasvua, mutta samalla on totta, että se heikentää raaka-aineita tuottavien maiden taloudellista kasvua.

Koronaviruksen aiheuttama maailmanlaajuinen pandemia on ajanut sekä Suomen talouden että maailmantalouden taantumaan, josta povataan suurinta maailmanlaajuista talouden sukellusta sitten 1930-luvun laman. Tämän sukelluksen vaikutuksia on kuitenkin vielä haastavaa arvioida tarkkaan, sillä edes alan asiantuntijat eivät osaa sanoa, mihin suuntaan koronapandemia tulee kehittymään.

Vaikka koronaviruksen leviämisestä saadaan päivä päivältä tarkempaa informaatiota, on kyseessä edelleen tekijä, jonka seurauksia ei pitkällä aikavälillä voida kunnolla ennustaa. Samalla pelätään, että pandemian takia talouden taantuma tulee olemaan Euroopassa jopa voimakkaampi kuin Kiinassa.

Maailmantalouden tulevaisuudesta on maalailtu jo pitemmän aikaa synkkiä kuvia, mutta samalla nämä arviot perustuvat pitkälti siihen, mitä tänä päivänä pandemiasta tiedetään, ja tämä tieto on vielä suhteellinen rajallinen. Se, millaisia muutoksia tulevaisuus tuo maailmantalouteen, on vielä suuri kysymys, johon odotetaan kovasti vastauksia.