Suomi on vaurastunut hurjaa tahtia viimeisen 30 vuoden aikana. Tämä tahti on ollut merkittävä jopa globaalilla tasolla, sillä Suomi on yksi niistä harvoista maista, joka on todella kyennyt nousemaan maataloudesta ja köyhyydestä todelliseksi hyvinvointivaltioksi.

Tutkimusten mukaan suomalaisten vauraus on itse asiassa näiden vuosien aikana kasvanut kaksinkertaiseksi. Muutama vuosi takaperin jopa puolella suomalaisista kotitalouksista nettovarallisuus ylitti jo huikeat 110 000 euroa. On lottovoitto syntyä Suomeen, vai miten se sanonta menikään.

Mitä vauraus merkitsee meille ja muille suomalaisille

Samalla kun Suomi vaurastuu kovaa tahtia, myös käsite siitä, mitä vauraus suomalaisille tarkoittaa, on muuttunut. Siinä missä vauraudella tarkoitettiin ennen rikkautta ja rahaa, vaurastuminen merkitsee tänä päivänä paljon muutakin.

Itse asiassa olemme voineet huomata, että vaurastumisesta on tullut aikaisempaa arkisempi käsite; jopa tavanomainen käsite monen ”tavallisen tallaajan” kodissa, sillä on totta, että vaurastuminen on tänä päivänä entistä useamman suomalaisen ulottuvilla.

Meille blogin pitäjille on ollut ilo huomata, kuinka vaurastuminen on vuosien saatossa muuttunut. Vielä muutama vuosikymmen takaperin vaurastumisen pariin kuuluivat voimakkaammin vain miehet sekä varttuneempi väestö, mutta tänään yhä useammat naiset ja erityisesti nuoret, niin miehen- kuin naisenalutkin, sijoittavat, säästävät ja kasvattavat varallisuuttaan.

Kyselyiden mukaan suurimmalle osalle suomalaisista vauraus merkitsee sitä, ettei ihminen joudu huolehtimaan omasta henkilökohtaisesta taloudestaan. Samalla on voitu huomata, että vaurauden käsite koetaan suomalaisten keskuudessa hyvin samanlaiseksi, eikä se riipu esimerkiksi siitä, kuinka paljon ihminen tienaa, kuinka vanha hän on, onko hän mies vai nainen tai millainen koulutus hänellä on alla.

Myös meille blogin pitäjille vauraus on juuri tätä. Se, ettemme joudu murehtimaan omasta henkilökohtaisesta taloudesta ja että kykenemme olemaan taloudellisesti itsenäisiä, on vaurautta. Tämä ei liity mitenkään siihen, kuinka paljon kukin tienaa. Esimerkiksi opiskelija voi tuntea olevansa vauras, sillä hän on oppinut tienesteillään mukauttamaan tulot menoihinsa. Samalla monet nuoret nostavat esimerkiksi opintolainaa ja sijoittavat sen fiksusti osakkeisiin. Mahdollisuuksia on, ne tulee vain oppia tunnistamaan.

Päinvastoin monia uskomuksia, vauraus ei siis välttämättä tarkoita vain sitä, että ihmiselle on kertynyt säästöjä tai että ihmisellä on niin paljon rahaa, että hän voi ostaa, mitä vain lystää. Mielestämme suomalainen vauraus aiheena onkin niin mielenkiintoinen, että olemme päättäneet tehdä siitä myös blogin. Tässä blogissa emme kuitenkaan keskity pelkästään vaurauden ymmärtämiseen, vaan jaamme myös vinkkejä siihen, millaisin keinoin suomalaiset voisivat vaurastua entistä tehokkaammin sekä miten digitalisaatio on mullistunut yhteiskuntamme.

Matkaa on vielä edessäpäin

Se, että Suomi on vaurastunut huikeaa tahtia viimeisten vuosien aikana, ei kuitenkaan tarkoita sitä, että me olisimme jo maalissa. Haasteita meillä on edelleen voitettavana. Tämä käy ilmi siinä, miten suomalaisten vaurautta verrataan muiden Pohjoismaiden vaurauteen.

Esimerkiksi suomalaisten luottamus omaan vaurastumiseen on tutkimustulosten mukaan hieman muita Pohjoismaita heikompaa. Tämä luottamus on kuitenkin vuosien saatossa noussut, ja tämä ilmiö heijastuu suoraan esimerkiksi siihen, että suomalaiset uskaltavat sijoittaa entistä enemmän ja entistä rohkeammin.

Jokseenkin huolestuttavaa on kuitenkin ollut huomata, että naisten ja miesten välillä on edelleen suuria eroja. Esimerkiksi naisten kohdalla monet eivät edelleen luota omiin mahdollisuuksiinsa kartuttaa vaurauttaan. Miesten tapauksessa tämä synkkä kuva on taas huomattavasti harvinaisempi.

Vaikka Suomessa tasa-arvo on maailman kärkiluokkaa, naisten vauraus on edelleen miehiä heikompaa. Mielestämme tätä tilannetta voidaan selittää esimerkiksi sillä, että naiset kokevat yksinkertaisesti miehiä enemmän epävarmuutta omasta taloudellisesta tilanteesta sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Lisäksi on totta, että naisilla on edelleen miehiä vähemmän arvo-omaisuutta. Myös sijoittaminen on naisten keskuudessa vähäisempää, sillä sijoittamisen esteenä toimii usein liiallinen varovaisuus.

Sijoittaminen kuuluu kaikille

Sijoittamista on valheellisesti pidetty monimutkaisena alana, jonne alaa tuntemattomilla ei ole asiaa. Tämä ei kuitenkaan ole totta, sillä sijoittamisen saloihin voi oppia lähes kuka tahansa. Onneksemme olemme voineet huomata, että ihmiset puhuvat yhä enemmän sijoittamisesta ja otamme mallia naapurimaastamme Ruotsista; sijoittajien määrä (myös naisten) on ollut viime vuosien aikana huikeassa nousussa.

Sijoittamiseen mukaan lähteminen ja vaurauden kerryttäminen on toki aluksi hieman hankalaa. Tästä syystä haluamme blogissamme kannustaa ihmisiä tutustumaan omaan talouteensa ja avaamaan enemmän myös vaurauden käsitettä kokonaisen Suomen näkökulmasta. Lue ja opi!